ZOMERHAPPENING 2011

 

ZONDAG 10 JULI 2011 IN ’T SENTER - KUURNE

Het is een gemeenplaats te zeggen en te schrijven  dat een goede voorbereiding een geslaagd evenement garandeert. Daartoe zal voorzitter Jacques Laverge een werkgroep samenstellen. Deze vrijwilligers zullen alles in goede banen leiden en garant staan voor een puike organisatie van het feest. Tijdens een eerste werkvergadering op 3 mei werd een en ander besproken, afspraken vastgelegd. De uitnodigingen werden opgesteld en persklaar gemaakt, prijsafspraken i.v.m. de consumpties gemaakt - goedkoper wat de drankjes betreft in vergelijking met vorig jaar. De spijskaart (vlees, groenten, dessert) wordt gehandhaafd. Waarom veranderen als het goed is? Er wordt ten voordele van het Sociaal Fonds VNK een monstertombola georganiseerd met leuke en waardevolle prijzen. De hoofdprijs is een fiets, daarnaast nog een vijftal prijzen buiten categorie. Iedereen prijs. De bestuursleden gaan op zoek naar prijzen als sponsoring van de feesttombola. Een begroting werd opgemaakt, voorgelegd en goedgekeurd als realistisch en haalbaar – batig saldo.

Een tweede werkvergadering had plaats op 14 juni. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het shownummer Zuinige Marie (duur 1.15 uur) wordt voorgesteld. De taakverdeling wordt nog eens overlopen en afspraken voor de dag voordien (voorbereiding tombola, de mise-en- place van de groenten; plaatsen,  schikken  en versiering van de  tafels…) vastgelegd. Peggy trekt de kar, Astrid in de koude keuken, Ludger let op de financiën, Lily patroneert  de tombola, Patrick C. verzorgt de koerierdienst, springt bij waar nodig, Patric S. is duivel-doet-al en polyvalent inzetbaar. Een peloton zonnige, wat een weelde, diensters wordt gemobiliseerd (verpleegkundigen …). Jacques coördineert en superviseert. Dat het goed mag gaan op zondag 10 juli…

En weet dat op 6 juli reeds 171 (159 adults + 12 kids) inschrijvingen genoteerd werden. De zomerhappening kan niet meer stuk. Men zegge het voort… Het zullen er uiteindelijk toch honderdvijfenzeventig worden.

 

10 juli 2011 – een dag om nooit te vergeten

Van ’s morgens in de vroegte was er een drukte van jewelste, daar in en om het buurthuis. Peggy en een batterij medewerk(st)ers waren al heel vroeg druk in de weer om alles klaar te zetten: zo ook de reuzenbarbecue waarop straks enorme varkensribstukken smoutzochte gebarbecued (op open vuur gebraden) worden, de opdientafels, buffetten en drankplateaus … Aan dat alles wordt de nodige aandacht besteed en zorgvuldig doordacht, bijna routinematig en heel professioneel voor het groot feest dat de zomerhappening toch is, klaargezet.

Vanaf 11 uur loopt de grote sportzaal van het buurthuis druppelsgewijs vol. Aan de ingang staat  René, fotograaf van dienst, strategisch opgesteld en slaat zonder verpinken de VNK-vrienden in zijn toestel op. Voorzitter Jacques Laverge heet hen welkom en Ann G., die de tafelschikking en reservaties verzorgt, leidt elkeen feilloos naar zijn/haar plaats. Groeten worden uitgewisseld – voor velen een blij weerzien - en met een lekkere frisse kir (droge witte wijn met een scheut zwartebessenlikeur), een sprankelende cola, een waterke bruis of een plat waterke in de hand wordt het best leuk en gezellig. Ludger pointeert de binnenkomenden, brengt drankbonnen aan de man/vrouw en begroet met die minzaamheid hem eigen elkeen die zich aandient.

Onmiddellijk vallen de keurig gelinieerde van witte - blanc de Nil - tafelkleden,  borden, kunstig geplooide servetten  en bestek voorziene tafels op. Kleurige solitaire bloemen, aan een gekend Amerikaans frisdrankenconcern gelieerd, geven de zaal een florissante, gezellige en uitermate frisse indruk. Het geheel oogt indrukwekkend. Hoeveel handen hebben hieraan daags voordien, op zaterdag dus, gewerkt? Geen sinecure is het een zaal voor 175 aanzittenden op orde te krijgen. Er dient ook rekening gehouden met families, vrienden die willen samen zitten, reservaties, eigen wensen …

Om en bij halfeen werd ten dis genodigd. Ludger voorkomt een stormloop naar het buffet door tafel na tafel aan te wijzen. Op een mum van tijd werd iedereen bediend en was  gezelligheid troef. En of het smaakte! “Ge kunt deur da vlees snien lijk deur de beutre,”  werd naast ons geoordeeld. De groentekrans en de geurige frietjes, een hemels wijntje, maakten het menu volledig. Taart en  koffie vulden de laatste putjes.

Kers op de taart was de voorstelling van de eenakter ‘Zuinige Marie’, een één uur durende evocatie van het zuinige en harde leven van de plattelandsvrouw in het interbellum (tijd tussen de twee wereldoorlogen). Op onnavolgbare wijze voert  actrice mevrouw Rita Vereecke ons mee naar de tijd waarin leven eerder een overleven was. Eén oorlog achter de rug en de eerste aanwijzingen voor een tweede wereldbrand, weinig of geen comfort, lage lonen, uitbuiting … Voorzitter Jacques Laverge houdt er een malse Couque de Dinant – peperkoek of  pennepisse, verbastering uit het Frans : pain d’épice -  aan over. De zaal ging helemaal uit de bol toen als apotheose een onvervalste french cancan, compleet met opzwepende opheffing en erotiserende manipulatie van de petticoats (lange rokken), werd opgevoerd. Na het optreden kadert de actrice een ander in het tijdsgebeuren, plaatst alles in de juiste context  en vraagt respect op te brengen voor de duizenden vrouwen uit ons Vlaamse land die het toen, in hun tijd, met weinig of geen middelen en zelden gerespecteerd, des temeer geminoriseerd, toch schitterend deden. Bravo mevrouw Rita Vereecke! Het applaus na afloop spreekt boekdelen!

 En dan de monstertombola. Vijfhonderd loten, vijfhonderd prijzen.  Een fiets als hoofdprijs! Iedereen prijs. Lily C. leidde alles in goede banen en elkeen kon voldaan glimlachend, sommigen met de handen vol, rond 16.30 uur huiswaarts keren. Enkelen bleven nog wat haperen om na te praten en om te besluiten dat het zéér goed was.

Geen woord werd gerept over kalium of calcium noch fosfaatwaarden. De hele dag niet. Geen een die het ‘over teveel mee hebben’ had, dat spook dat bij dialysepatiënten steeds in de nabije omtrek rondwaart. Nathalie ver weg. Op de spijskaart: in extenso voor de (weinige) afwezigen:

 

Aperitief  ‘ KIR ‘

Koude en warme amuse-gueules

 

Varkensribstuk ‘ AMAI ‘ op houtskool

Brood, groentekrans, Vlaamse frietjes

 

Koffie en gebak

 

Met een knipoog naar een gekende romantitel van streekauteur André Demedts zou men hier de vraag kunnen stellen naar “Hoe het groeide?” – Een initiatief van het bestuur drie jaar geleden? Het enthousiasme en de continue inzet van een schare vrijwilligers? De behoefte lief en leed met andere patiënten te delen in een prettig samenzijn? De vriendschapsbanden onder de langdurig zieke nierpatiënten aan te halen? Wie zal het zeggen?

Dankbaarheid en trots wellen op als we naar het einde toe mogen zeggen : “Het is goed geweest, zeer goed!” Dank aan allen – om niemand te vergeten: geen namen - die de zomerhappening 2011 tot iets onvergetelijks lieten uitgroeien. Tot volgend jaar!

Het weze ons dan toch toegestaan een speciaal woord van dank te zeggen aan dr. Peter Doubel die, samen met zijn echtgenote en zoon, eraan hield het namiddaggedeelte met de Vriendenkring door te brengen. Zijn geëerde aanwezigheid – als vertegenwoordiger van het nefrologenteam – is een hart onder de riem van de VNK.

 

Luc CAPPON o/vz

 

 

Inhoud

Home
Welkom
Activiteiten
Foto's
Interactief
Voordrachten
Lidmaatschap
Dialysecentrum

Contact:

vnkvzw@gmail.com