Welkom

De Vriendenkring NierpatiŽnten Kortrijk (VNK) werd opgericht met de bedoeling patiŽnten met terminaal nierfalen en hun naaste omgeving te begeleiden bij het verwerken van het ziekteproces; tevens door infogaring en adviesverstrekking inzich in het ziekteverloop en de behandeling van de aandoening te verstrekken; door interactie en communicatie de vriendschapsbanden onder de langdurig zieke nierpatiŽnten aan te halen en te bevorderen.

 

Daartoe richt de VNK onder meer diverse ontspanningsnamiddagen in. Een paas- en kerstfeest ontbreken niet in de jaarplanning. De enige echte Kerstman bezoekt de patiŽnten op het dialysecentrum, de bedlegerigen op de opnameafeling VPE 14 en het personeel van het secretariaat. de tiendaagse dialysereis naar het buitenland kent elk jaar een groot succes. De halvedaguitstap kent een succesvolle heropstart. Rond Allerheiligen worden de families van de overleden patiŽnten genodigd tot een sfeervolle herdenkingsdienst als bijdrage van de VNK tot verwerking van het rouwproces. Het geneesherenkorps verleent de VNK steun en medewerking door het jaarlijks geven van een voordracht over een nefrologisch onderwerp.

 

Het driemaandelijks tijdschrift De Nefrofil, uithangbord van de vriendenkring, doet een eerlijke poging de familie- en vriendschapsbanden onder de leden te bevorderen, info en actualiteit te brengen.

 

Het 'Sociaal fonds', in de schoot van de VNK opgericht, lenigt onmiddellijke financiŽle noden van patiŽnten die gebukt gaan onder de zware financiŽle last dat chronisch nierfalen met zich meebrengt.

 

Het bestuur

 

 

 

Inhoud

Home
Welkom
Activiteiten
Foto's
Interactief
Voordrachten
Lidmaatschap
Dialysecentrum

Contact:

vnkvzw@gmail.com